Digitaal koppelen van bedrijfsprocessen

Wij geven daar onze visie op het fenomeen koppelen van ERP software aan andere bedrijfssoftware. De inleiding van Teqnow is sprekend:

Elk productiebedrijf is continu bezig om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren. Voor elk bedrijfsproces is wel een ondersteunende softwareoplossing beschikbaar. Echter niet alles wat beschikbaar is, is ook voor uw bedrijf zinvol om aan te schaffen. Hoe kom je tot een juiste keuze van de software die je voor een optimale bedrijfsvoering nodig hebt en hoe laat je deze effectief met elkaar samenwerken?
Als ondernemer sta je voor dergelijk soort vragen. Uiteraard kunnen wij u geen pasklaar antwoord geven. Wel kunnen wij u inzicht geven in verschillende oplossingsrichtingen, zodat u zelf een gefundeerde keuze kunt maken.

 Koppelingen

In de Komdex praktijk koppelen we met Boekhoudsoftware, CADCAM software etc. maar ook net zo vaak met software van ons zelf. Zo is de tijdregistratie met behulp van scanners e.d. gewoon een koppeling met een ander pakket, wel eens waar van Komdex zelf, maar technisch zijn het losse applicaties die ook als zodanig door ons verkocht en gekoppeld worden aan andere ERP pakketten.

Een extra module mag ook gewoon gezien worden als een verkapte koppeling. Denk aan onze voorraad-module. Vrijwel iedereen heeft voorraad maar niet iedereen heeft de behoefte om dit formeel te registreren.

Wat koppelt Komdex in de praktijk nu zoal?

  • Boekhoudsoftware
  • Office – Word, Excel, Powerpoint, Outlook
  • 3D CAD, o.a. Solidworks, Inventor, ZWCAD
  • Dashboards
  • Planningsoftware
  • CAM software, bijvoorbeeld met Metalix snijsoftware
  • Caddossier (PDM)
  • Digidossier 360 (Document Management)
  • Maatwerk, we koppelen met enige regelmaat aan bestaand maatwerk van klanten.
  • Etc.

De komende weken zullen we extra aandacht besteden aan het fenomeen ‘Koppelen’ van software en wat dat voor u kan betekenen!

Scroll naar boven
Scroll naar top